Brainport City

Met Brainport City brengen we samenhang aan in de vele investeringen die de komende jaren zijn voorzien in regio Eindhoven.

De basis hiervoor is gelegd in de gebiedsvisie Brainport City (2014). Uitgebreid onderzoek naar de kracht van andere economische topregio’s in de wereld,  resulteerde in drie opgaven voor Brainport Eindhoven. Substantiële verbeteringen van de agglomeratiekracht, connectiviteit en het vestigingsklimaat zijn nodig om de concurrentie aan te kunnen (blijven) gaan. De koppeling met de stedelijke cultuur is hierbij van toenemend belang. Vandaar de naam van het programma, Brainport City. In de gebiedsvisie Brainport City wordt gewerkt aan acht deelopgaven, uitgewerkt in een zogenaamd adaptief programma. Dit programma is op regelmatige basis aan te passen als de omstandigheden daarom vragen of kansen bieden.

 

Samen bereiken we meer

Via verschillende investeringsprogramma’s wordt gewerkt aan de versterking van het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Zo wordt er met SmartwayZ.nl gewerkt aan een betere en vlotte doorstroming op het hoofdwegennet, werken we via Brainport Avenue aan de ontwikkeling van toplocaties aan de A2 en ontwikkelen we de Groene Corridor en een aantrekkelijke campuslocatie aan de as Eindhoven-Oirschot met Brainport Park . Via Brainport City werken we aan de herontwikkeling van het Stationsgebied en de binnenstad van Eindhoven. In Brainport City wordt de samenhang tussen al deze ontwikkelingen bewaakt. Dat is uniek in Nederland. Op deze site zijn alle ontwikkelingen te vinden die deel uitmaken van dit programma.

 

Disclaimer

Het Brainport City-bureau is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Mail hiervoor naar brainportcity@eindhoven.nl.